Każdy deweloper i inwestor musi natomiast mieć wziąć pod uwagę, że tego rodzaju usługi z obszaru śledzenia robót budowlanych leżą głównie w jego własnym interesie.

Każda budowa, bez względu na wielkość oraz typ obiektu (od domów jednorodzinnych, przez obiekty wielorodzinne, bloki, do hal produkcyjnych i magazynów) wymaga koniecznie zatrudnienia kierownika budowy oraz dodatkowo kontrolowania określonych etapów prac przez inspektora nadzoru. Wnikliwie określa to Prawo Budowlane. Każdy deweloper i inwestor musi natomiast mieć wziąć pod uwagę, że tego rodzaju usługi z zakresu monitorowania prac budowlanych leżą tylko w jego własnym interesie.

Kierownik budowy prowadzi a także monitoruje wszelką dokumentację. W szczególności dzienniczek budowy. Troszczy się, o to, ażeby wskazane w nim zalecenia zostały przeprowadzone poprawnie. Spoczywa na nim także geodezyjne wytyczenie budynku. Organizuje plac na którym powstanie budowa oraz wszelkie prace, w zgodzie z schematami, planami a także wydanymi pozwoleniami na budowę. Jest również odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie terenu, na którym przeprowadzane są roboty budowlane.

Nadzory budowlane Warszawa upodobała sobie zwłaszcza, z racji tego, że nasza stolica jest jednym olbrzymim placem budowy. W Warszawie realizuje się niezwykle ambitne budowle. Inspektorzy nadzoru budowlanego mają mnóstwo roboty. Każdy z nich w sposób niezależny od kierownika sprawdza prace budowlane i zgłasza inwestorowi oraz dodatkowo wykonawcy ewentualne nieprawidłowości. Chodzi o to, by zagwarantować wysoką jakość usług a ponadto zadbać o to, żeby budowany obiekt spełniał wszystkie dyrektywy bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz